Anul școlar 2023-2024

Raportul anual de evaluare internă a calității 2021-2022

Anunț – semestrul al II-lea

Concurs îngrijitor

Vybraný priečinok neobsahuje žiadne položky!

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN PRIMA ZI DE ȘCOALĂ

Dragi elevi și părinți,
1. În prima zi de școală, nu se va organiza festivitatea de deschidere a noului an școlar (fără careu). Pentru respectarea măsurilor de distanțare, va fi un început de an școlar mai diferit, fără flori și îmbrățișări. Pot fi trimise flori virtuale pe Facebook 🙂
2. Părinții nu vor putea intra în școală, vor lăsa copiii la poartă.
3. Toi elevii vor intra pe poarta mare din spatele sălii de sport (nu pe portița de la intrarea elevilor!) și vor respecta marcajul galben (bulinele) pentru a evita aglomerația.
4. După cum ați fost deja informați de către învățători/diriginți, în școală se va intra conform repartizării sălilor de clasă pe ușa de acces corespunzătoare fiecărei clase (ușa elevilor dinspre Auto Xor sau ușa dinspre terenul de sport). La intrarea în școală, fiecare elev își va șterge tălpile încălțămintei de covorașul dezinfectant de la intrare și își va dezinfecta mâinile, folosind dispenserele montate lângă ușă.
5. Luni, vor fi doar ore de dirigenție vizând organizarea claselor. Programul va fi de 3 ore – CP-IV: 8.00 – 10.45; V-VIII: 8.30 – 11.25.
6. Vor circula microbuzele atât pentru Petia, cât și pentru Șoldănești:
 Petia: CP-IV vor aștepta microbuzul la 7.40, iar V-VIII la 8.10.
 Șoldănești: CP-IV vor aștepta microbuzul la 7.45, iar V-VIII la 8.15.
7. Activitățile care se vor derula în prima zi de școală:
a. organizarea claselor/așezarea elevilor în bănci – realizarea oglinzii clasei;
b. instruirea elevilor privind regulile de respectat (se va face un proces-verbal de instruire pe care îl va semna doar dirigintele/învățătorul, nu și elevii!);
c. transmiterea programului școlar/ a orarului, a structurii anului școlar;
d. preluarea manualelor de la elevi (cu excepția claselor I). Distribuirea manualelor pe clase se va face ulterior, conform unei programări.
e. realizarea pe clase a listelor cu elevii navetiști, care folosesc microbuzul școlar;
8. Documentele medicale (adeverința medicală + fișa medicală/de vaccinări) trebuie aduse doar de: elevii din clasa pregătitoare, elevii din clasa a V-a și elevii transferați de la alte școli.
 – Avizul epidemiologic este necesar: după o perioadă de absență din colectivitate de cel puțin 3 zile consecutive; la plecarea în tabere, vizete de studiu etc.
Documentele medicale pot fi aduse la școală în primele 2 săptămâni.
6. Elevii vor veni zilnic cu mască de protecție.
7. Copiii vor veni cu pachețel de mâncare (nu vor mai avea voie să iasă la chioșcul din curtea școlii).
Sunt multe reguli de respectat, însă ȘCOALA trebuie să rămână locul unde elevii și cadrele didactice vin cu drag!
                                        Multă sănătate și succes tuturor în noul an școlar!
                                                                 Director,
                                                 prof. Marius-Claudiu Pintilii

                                                             Dragi părinți, 
          Noul an școlar va începe în condiții aparte, modalitățile de derulare a cursurilor fiind strâns legate de contextul epidemiologic. Am dorit să aflăm punctul dumneavoastră de vedere în această privință și din răspunsurile chestionarelor a reieșit preferința majorității pentru derularea față în față a orelor, în sălile de clasă. Într-adevăr, activitatea din sala de clasă nu poate fi înlocuită complet, în mod eficient, de cursurile online, însă trebuie să conștientizăm faptul că orele de la școală nu vor mai fi ca înainte de începerea pandemiei. Educația trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță atât pentru elevi, cât și pentru personalul școlii. De aceea, comportamentul preventiv va fi cheia depășirii dificultăților în această perioadă. Suntem convinși că aveți unele nelămuriri, dar sperăm că informațiile de mai jos vor clarifica principalele aspecte.
1. Care este scenariul derulării cursurilor ce se va aplica la nivelul școlii noastre?
 În urma consultării dumneavoastră, a Consiliului Profesoral și a autorităților locale, am propus scenariul 1 spre avizarea de către I.Ș.J. Suceava și D.S.P. Suceava. Dorim să începem cursurile cu „participarea zilnică a tuturor elevilor în unitatea de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție”.
2. Cum va fi organizat programul școlar?
a) Cursurile se vor derula dimineața, într-un singur schimb. Pentru diminuarea interacțiunii elevilor, ciclul primar (CP – IV) va începe programul la ora 8, iar ciclul gimnazial va începe programul la ora 8,30. Activitățile vor fi de 55 de minute: 45 de minute ora propriu-zisă și 10 minute pauză.
b) Pauzele vor fi și ele decalate, astfel încât să se reducă prezența simultană pe holuri și la grupurile sanitare a elevilor: CP, I = 8.00-8.10; II, III, IV = 8.45 – 8.55; V, VI = 8.30-8.40 / VII, VIII = 9.15 – 9.25.
3. Cum va fi organizat accesul în școală (intrarea/ieșirea)?
a) Circuitul de intrare și de ieșire a elevilor se va realiza pe două căi de acces, intrarea elevilor (dinspre Auto Xor) și intrarea dinspre terenul de sport, după cum urmează:
 Pe la intrarea elevilor, vor avea acces clasele: I A, I B (de la parter), CP A, CP B, II A (de la etajul I) și VI A, VI B, VII A, VII B (de la etajul II).
 Pe la intrarea dinspre terenul de sport, vor avea acces clasele: IV A, IV B (de la parter), II B, III A, III B, V A (de la etajul I) și V B, VIII A, VIII B (de la etajul II).
b) Parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică:
 elevii vor fi îndrumați de către cadrele didactice de serviciu să respecte traseul special marcat pe terenul de sport, pe scări și holuri.
 elevii își vor aștepta rândul pentru a intra în școală pe locurile special marcate, astfel încât să se evite aglomerația și să fie asigurată o distanță minimă de 1 m între oricare două persoane apropiate.
c) Accesul persoanelor terțe este interzis în incinta școlii în timpul programului elevilor. În situații excepționale, persoanele terțe vor putea intra în școală în timpul programului școlar doar cu aprobarea directorului.
4. Cum vor fi organizate/repartizate clasele?
a) Clasele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților de învățare. Se va respecta principiul „1 sală de clasă = 1 clasă de elevi”. Contactul între elevi din clase diferite va fi evitat.
b) În sălile de clasă, locurile elevilor vor fi stabilite, astfel încât să existe o distanță între elev, pe rânduri și între rânduri, de cel puțin 1 m unul față de altul. În acest sens, mobilierul care nu este neapărat necesar va fi eliminat.
c) În sala de clasă unde distanțarea de cel puțin 1 metru nu este posibilă, se vor monta separatoare de plexiglas.
d) În sălile de clasă, elevii vor fi așezați conform oglinzii clasei afișate pe ușa sălii, astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii.
e) Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor.
f) Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față și să nu fie blocat accesul în sala de clasă.
5. Care sunt principalele măsuri de protecție, care trebuie respectate de către elevi?
a) Spălarea/dezinfectarea mâinilor, dezinfectarea încălțămintei – la intrarea în școală, elevii își vor șterge tălpile de covorașul dezinfectant așezat în fața ușii de acces; în toate sălile de clasă/grupurile sanitare sunt montate dispensere cu dezinfectant/săpun lichid;
b) Purtarea măștii de protecție pe toată durata activităților (în ore, în pauze) atât în interiorul, cât și în exteriorul școlii; doar la orele de educație fizică, care se vor limita la activități sportive ce presupun efort scăzut, cu asigurarea unei distanțe de cel puțin 1,5 m, portul măștii nu este indicat.
c) Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite; inclusiv elevii din aceeași clasă vor evita schimbul de obiecte personale, consumul în comun de mâncare sau apă/suc, jocurile de contact, activitățile care implică interacțiune fizică (fără strângeri de mână, îmbrățișări).
d) Păstrarea distanței fizice de minimum 1 metru;
e) Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor cu simptome specifice COVID 19: febră, tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului. Este important ca părinții să realizeze triajul zilnic, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea stării de sănătate a copilului.
6. Cum va continua educația pentru un elev care va avea simptomele specifice COVID 19?
 În cazul în care elevul este nevoit să se izoleze la domiciliu din cauza simptomelor specifice COVID 19, el va putea să participe online sincron la lecțiile din sala de clasă. Cu alte cuvinte, va putea urmări de acasă lecția transmisă online din sala de clasă prin intermediul platformei Google Classroom. Toate sălile de clasă vor fi dotate cu echipamentul nesar pentru transmiterea online a lecțiilor: internet prin cablu și wifi, calculator, cameră web. În plus, toate clasele sunt dotate cu videoproiectoare.
7. Ce se va întâmpla dacă se vor suspenda cursurile față în față din cauza contextului epidemiologic?
 Deși ne dorim să începem cu scenariul 1 al cursurilor față în față, există posibilitatea ca, oricând, acest scenariu să se schimbe în funcție de contextul epidemiologic. Există 2 situații posibile:
a) Adoptarea scenariului 2 – derularea cursurilor în mod hibrid: jumătate din elevi va participa față în față la lecția din clasă, iar cealaltă jumătate va urmări lecția transmisă online prin intermediul platformei Google Classroom;
b) Adoptarea scenariului 3 – derularea cursurilor exclusiv online prin intermediul platformei Google Classroom.
Obs. În anul școlar 2020-2021, la nivelul școlii noastre, lecțiile online (dacă va fi cazul) se vor derula cu ajutorul unei singure platforme, și anume Google Classroom (nu se vor mai utiliza WhatsApp, Facebook sau alte platforme de socializare). Au fost create conturi pe această platformă pentru toți elevii școlii noastre (mulți din ciclul gimnazial le-au și folosit în perioada martie-iunie 2020). În perioada 7-11 septembrie, învățătorii și profesorii diriginți le vor transmite tuturor elevilor din clasele lor:
 adresa de email și parola cu care se vor putea înscrie în clasele virtuale de pe Google Classroom;
 indicații/tutoriale privind modul de utilizare a platformei.
Activitățile online de pe platforma Google Classroom vor avea 45 de minute (ciclul primar)/ 50 de minute (ciclul gimnazial), cuprinzând două componente:
1) una online: videoconferință (Google Meet de pe Classroom) cu durata de 20 de minute (CP, I), 30 de minute (II, III, IV), 40 de minute (V-VIII);
2) alta offline: rezolvarea individuală de fișe de lucru/ activități recreative – 25 de minute (CP, I), 15 de minute (II, III, IV), 10 minute (V-VIII).
Închei acest mesaj cu speranța că împreună vom trece cu bine peste această perioadă dificilă și ne vom bucura sănătoși de rezultatele școlare ale copiilor noștri.
                                           Cu deosebită considerație,
                                                        Director,
                                         prof. Marius-Claudiu Pintilii

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Programul Național „Școala de acasă” – tablete

Proceduri, documente – derularea activităților de pregătire pentru Evaluarea Națională/ a activităților de încheiere a situației școlare

Vybraný priečinok neobsahuje žiadne položky!

Anul școlar 2019-2020 (ordine, metodologii, regulamente, rapoarte)

 1.  Structura anului şcolar 2019-2020 – OMEN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019
 2.  Calendar an școlar 2019-2020
 3. Programe școlare în vigoare
 4. Exemple de activități de învățare
 5. RED – Rețele de resurse educaționale deschise: ISJ Suceava, ISJ Iași, ISJ Neamț, ISJ Botoșani, ISJ București, ISJ AlbaISJ Sibiu
 6. Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 7.    Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP
 8. Statutul elevului: Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevilor
 9. Calendarul Activităţilor Educative 2019
 10. Calendarul zilelor naționale și internaționale

  Documente privind activitatea la nivelul școlii

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale “Ioan Ciurea” Fălticeni 2019-2020 
 2. Reglementări privind accesul în școală 2019-2020
 3. Atribuțiile profesorului de serviciu – 2019-2020
 4. Graficul efectuării serviciului în școală – 2019-2020
 5. Raport privind activitatea din semestrul I, anul şcolar 2019-2020

Solicitare informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii  nr. 544/2001: secretar, Camilar Lenuța
 • Date de contact: e-mail: sg_ioan_ciurea_falticeni@isj.sv.edu.ro; telefon: 0230 540 556

Vezi și secțiunea „Contact” de pe acest site

Baza legislativă:

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Școlii Gimnaziale ,,Ioan Ciurea” Fălticeni,  vă rugăm să completaţi o cerere şi să o înregistrați la secretariatul instituției. Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public poate depune contestație/memoriu în scris către conducerea Școlii Gimnaziale ,,Ioan Ciurea” Fălticeni, care va fi înregistrată la secretariatul școlii.

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2002, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

_______________________________________________________________________________

%d blogeri au apreciat: