Anul școlar 2023-2024

Noutăți

Concursul „Excelență în educație” 2024 – etapa regională, 17.05.2024:

Rezultatele elevilor participanți

 

___________________________________________________________________________________

 

Concursul național de geografie „Terra – mica olimpiadă de geografie” – etapa locală, 10.02.2024: 

REZULTATE PARȚIALE:

 1. Rezultate parțiale „Terra”
 2. Rezultate parțiale Olimpiada de geografie

SUBIECTE:

 1. subiect clasa a V-a
 2. subiect clasa a VI-a
 3. subiect clasa a VII-a

Concursul național școlar de geografie – etapa locală, 10.02.2024:

 1. subiect clasa a VIII-a
 2. subiect clasa a IX-a
 3. subiect clasa a X-a

BAREME:

 1. barem clasa a V-a
 2. barem clasa a VI-a
 3. barem clasa a VII-a
 4. barem clasa a VIII-a
 5. barem clasa a IX-a
 6. barem clasa a X-a

 Ordine, metodologii, regulamente

 1. Calendar an școlar 2023-2024
 2. Programe școlare în vigoare
 3. Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Ordinul nr. 4183/4.07.2022)
 4. Calendarele activităților educative CAEN + CAER 2022-2023

Documente privind activitatea la nivelul școlii:

 1. Proiectul de dezvoltare instituțională P.D.I. 2020-2024
 2. Planul managerial implementare PDI 2023-2024
 3. Raport anual de analiză a activității desfășurate în anul școlar 2021-2022
 4. Raportul anual de evaluare internă a calității 2022-2023
 5. Regulament de organizare și funcționare a școlii 2023-2024
 6. Regulament intern 2023-2024
 7. Regulament acces teren de sport
 8. Contractul colectiv de muncă nr. 1999/2023
 9. Graficul efectuării serviciului în școală – 2023-2024
 10. Codul de etică – personal didactic
 11. Pliant ofertă educațională 2023-2024
 12. Oferta educațională 2022-2023
 13. Proiect de buget 2023
 14. Bugetul local inițial 2023

Hotărâri ale Consiliului de Administrație 2022-2023

HCA – aprilie 2023

HCA – martie 2023

HCA – februarie 2023

HCA – ianuarie 2023

HCA – decembrie 2022

HCA – noiembrie 2022

HCA – octombrie 2022

HCA – septembrie 2022


Solicitare informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii  nr. 544/2001: secretar, Camilar Lenuța
 • Date de contact: e-mail: sg_ioan_ciurea_falticeni@isj.sv.edu.ro; telefon: 0230 540 556

Vezi și secțiunea „Contact” de pe acest site

Baza legislativă:

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Școlii Gimnaziale ,,Ioan Ciurea” Fălticeni,  vă rugăm să completaţi o cerere şi să o înregistrați la secretariatul instituției. Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public poate depune contestație/memoriu în scris către conducerea Școlii Gimnaziale ,,Ioan Ciurea” Fălticeni, care va fi înregistrată la secretariatul școlii.

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2002, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

_______________________________________________________________________________

%d blogeri au apreciat: