Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

Conform Ordinului nr. 5243/31.08.2022, admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023 – 2024 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012:

Lista unităților de învățământ autorizate/acreditate

BROȘURA DE ADMITERE 2023 – nepublicată încă


   Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024:

   

CADRUL NORMATIV PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PROFESIONAL DE STAT ȘI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

 

  Învățământul profesional de stat 

  1. Ordinul nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024
  2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016
  3. Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat – Ordinul nr. 5033/29.08.2016

 Învățământul dual

  1. Ordinul nr. 5439/26.09.2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024
  2. Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/29.03.2017
  3. Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dualOrdinul nr. 3554/2017 din 29 martie 2017

       Județul Suceava:

%d blogeri au apreciat: