Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

Conform Ordinului nr. 5150/30.08.2021, admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022 – 2023 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012:


   Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023:

a. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a –  a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

b. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN, unde:

  • MA = media de admitere;
  • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
  • EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

   

CADRUL NORMATIV PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PROFESIONAL DE STAT ȘI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

 

  Învățământul profesional de stat 

  1. Ordinul nr. 5142/30.08.2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023
  2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016
  3. Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat – Ordinul nr. 5033/29.08.2016

 Învățământul dual

1. Ordinul nr. 5142/30.08.2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023

2. Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/29.03.2017

3. Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dualOrdinul nr. 3554/2017 din 29 martie 2017

       Județul Suceava:

%d blogeri au apreciat: