La data de 15 septembrie 1986, a avut loc deschiderea oficială a  Şcolii Generale nr. 6  din Fălticeni. Evenimentul a fost consemnat în presa locală, (ziarul „Zori Noi”) şi în presa centrală pentru copii (revista „Cutezătorii”). Inaugurarea şcolii a fost la data de 4 decembrie 1986, la eveniment participând oficialităţile vremii: inspectorul general al inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Gh. Gafencu, prim-secretarul Cosiliului Judeţean Suceava, Traian Gîrba, prim-secretarul Cosiliului Popular Fălticeni, Costică Arteni, vicepreşedintele Consiliului Popular, Gh. Vîrlan. Director al şcolii a fost numit profesorul Mircea Vrînceanu.

   Şcoala se înalţă pe strada 13 Decembrie nr. 13, pe locul în care s-a aflat casa învăţătoarei Dora Lozneanu. Efectivele de  elevi s-au format prin transfer de la celelalte şcoli din oraş, care erau supraaglomerate, iar  din anul şcolar 1987-1988 s-au înscris copii  din cartierul în care funcţiona şcoala. In anul şcolar 1986-1987, erau înscrişi 226 de preşcolari, 356  la ciclul primar şi 223 de elevi la ciclul gimnazial. Aceştia erau îndrumaţi de 27 de cadre didactice. Intre anii 1995-1999, numărul anual al elevilor a crescut la aproximativ 1600 şi activau 74 de cadre didactice. După 2000, s-au simţit efectele scăderii natalităţii şi ale migraţiei populaţiei către alte zone. Din 4 iunie 2004, şcoala a primit numele academicianului Ioan Ciurea, descendent al cunoscutei familii fălticenene Ciurea.  

%d blogeri au apreciat: