1.  VIZIUNEA

Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” se vrea un centru de resurse educaționale dezvoltat în mijlocul comunităţii fălticenene şi pentru aceasta, o instituție capabilă să le asigure elevilor o adaptare rapidă și eficientă la o societate a cunoașterii în continuă schimbare. În acest sens, întreaga activitate se va baza pe angajare, calitate şi performanţă în oferirea serviciilor educaţionale, răspunzând nevoilor individuale de educaţie ale elevilor.

2. MISIUNEA

Misiunea Şcolii Gimnaziale „Ioan Ciurea” Fălticeni poate fi esenţializată în cuvintele: Învățăm împreună pentru viață!

Misiunea Şcolii Gimnaziale „Ioan Ciurea” Fălticeni este să dezvolte, în parteneriat cu familia şi comunitatea, un mediu educaţional favorabil unei învăţări de calitate atât față în față, cât și online, în care elevii să aibă oportunităţi egale de formare a competenţelor-cheie la un nivel funcțional, prin valorificarea potenţialului creativ, a gândirii autonome, reflexive şi critice.

3. ȚINTE STRATEGICE 2020-2024

%d blogeri au apreciat: