Evaluarea Națională 2024 – clasa a VIII-a

1. Ordinul M.E. nr. 6155/31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024

2. Calendarul Evaluării Naționale 2024

3. Programele pentru Evaluarea Națională 2024 aprobate prin ordinul nr. 4730/2022

4.  Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale 2024

5. Procedură – egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe 2024

6. Modele de subiecte 2023

Barem EN matematică – 21.06.2023

Barem EN Limba și literatura română – 19.06.2023

Subiect EN matematică – 21.06.2023

Subiect EN Limba română – 19.06.2023

7. Precizări cu privire la proba de Limba și literatura română – Evaluarea Națională

8. Site-ul dedicat publicării rezultatelor este  http://evaluare.edu.ro.


Evaluările Naționale 2023- II, IV, VI

1. Calendarul Evaluărilor Naţionale 2023: 

NOU! CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) – 2023 se modifică după cum urmează:

  • 30 mai 2023: Limbă şi comunicare

  • 31 mai 2023: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

NOU! CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) – 2023 se modifică după cum urmează:

  • 30 mai 2023: Limbă şi comunicare

  • 31 mai 2023: atematică şi Ştiinţe ale naturii

ORDINUL privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022—2023

2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale 

3. Modele de teste:

A. Clasa  a II-a:

EN_II_2020_Scris_Lb_romana_Model_Test_2.pdf
EN_II_2020_Scris_Lb_romana_Model_Test_1.pdf
EN_II_2020_Matematică_Model_Test_1.pdf
EN_II_2020_Matematică_Model_Test_2.pdf
EN_II_2019_Citit_Lb_romana_Test_2.pdf
EN_II_2019_Citit_Lb_romana_Test_1.pdf
EN_II_2019_Matematica_Test_2.pdf
EN_II_2019_Matematica_Test_1.pdf
EN_II_2019_Scris_Lb_romana_Test_2.pdf
EN_II_2019_Scris_Lb_romana_Test_1.pdf
EN_II_2018_Matematica_Test_2.pdf
EN_II_2018_Matematica_Test_1.pdf
EN_II_2018_Scris_Lb_romana_Test_2.pdf
EN_II_2018_Scris_Lb_romana_Test_1.pdf

B. Clasa  a IV-a:

EN_IV_2019_Matematica_Test_2.pdf
EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2.pdf
EN_IV_2020_Matematica_Test_1.pdf
EN_IV_2019_Limba_romana_Test_1.pdf
EN_IV_2020_Limba_romana_Test_2.pdf
EN_IV_2020_Matematica_Test_2.pdf
EN_IV_2019_Matematica_Test_1.pdf
EN_IV_2020_Limba_romana_Test_1.pdf

C. Clasa  a VI-a:

ENVI_2019_matematica_si_stiinte_Test_1_Caietul_elevului_Limba_romana.pdf
EN_VI_2019_Limba_comunicare_test_2_engleza.pdf
EN_VI_2019_Limba_comunicare_test_1_engleza.pdf
ENVI_2019_matematica_si_stiinte_Test_2_Caietul_elevului_Limba_romana.pdf

Simularea Evaluării Naționale 2024

 Calendarul (aprobat prin Ordinul nr.  6760/07.12.2023).

Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)

  •  Limba şi literatura română (probă scrisă): 5 februarie 2024
  • Matematică (probă scrisă): 6 februarie 2024
  • afișarea rezultatelor: 23 februarie 2024

Informații organizatorice

  • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

  • Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore.

  • În procesul de organizare și desfășurare a simulării examenelor naționale vor fi respectate măsurile sanitare de prevenție anti-Covid 19 în vigoare. 

Subiecte

Subiectele vor fi elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora, conform programelor de examen pentru EN VIII 

Modele de subiecte

IMPORTANT! 

Rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

%d blogeri au apreciat: