Proceduri, documente – derularea activităților de pregătire pentru Evaluarea Națională/ a activităților de încheiere a situației școlare

Procedura derularii activitatilor de pregatire (2-12 iunie 2020).pdf
Procedura categorii personal.pdf
Baza date -personalul participant categorii.pdf
Anexa 1 – Orar activitati pregatire 2-12.06 .pdf
Anexa 2 – Programare incheiere medii + trecere note (25-29.05 + 2-12.06).pdf
Anexa 3- Serviciul în școală 2-12.06.pdf
Anexele 4+5 – Repartizare grupe elevi + cadre.pdf
Anexa 6 -Tabel repartizare 7 grupe.pdf
Oglinda claselor.pdf

Anul școlar 2019-2020 (ordine, metodologii, regulamente, rapoarte)

 1.  Structura anului şcolar 2019-2020 – OMEN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019
 2.  Calendar an școlar 2019-2020
 3. Programe școlare în vigoare
 4. Exemple de activități de învățare
 5. RED – Rețele de resurse educaționale deschise: ISJ Suceava, ISJ Iași, ISJ Neamț, ISJ Botoșani, ISJ București, ISJ AlbaISJ Sibiu
 6. Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 7.    Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP
 8. Statutul elevului: Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevilor
 9. Calendarul Activităţilor Educative 2019
 10. Calendarul zilelor naționale și internaționale

  Documente privind activitatea la nivelul școlii

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale “Ioan Ciurea” Fălticeni 2019-2020 
 2. Reglementări privind accesul în școală 2019-2020
 3. Atribuțiile profesorului de serviciu – 2019-2020
 4. Graficul efectuării serviciului în școală – 2019-2020
 5. Raport privind activitatea din semestrul I, anul şcolar 2019-2020

Solicitare informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii  nr. 544/2001: secretar, Camilar Lenuța
 • Date de contact: e-mail: sg_ioan_ciurea_falticeni@isj.sv.edu.ro; telefon: 0230 540 556

Vezi și secțiunea „Contact” de pe acest site

Baza legislativă:

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Școlii Gimnaziale ,,Ioan Ciurea” Fălticeni,  vă rugăm să completaţi o cerere şi să o înregistrați la secretariatul instituției. Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public poate depune contestație/memoriu în scris către conducerea Școlii Gimnaziale ,,Ioan Ciurea” Fălticeni, care va fi înregistrată la secretariatul școlii.

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2002, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

_______________________________________________________________________________

%d blogeri au apreciat: