Admiterea în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

► Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021, în liceele vocaționale, se desfășoară în conformitate cu noua noua metodologie de organizare şi desfăşurare, disponibilă aici.

► Ordinul nr. 4.325/22.05.2020 aprobă modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

► Ordinul nr. 4326/22.05.2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Alte informații relevante:


   Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2020-2021:

a. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a –  a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

b. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN, unde:

  • MA = media de admitere;
  • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;
  • EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

   CADRUL NORMATIV

   Admitere:

   Învățământul liceal de stat

1.ORDINUL nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Calendarul admiterii

2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stataprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010

  Învățământul profesional de stat 

3. ORDINUL nr. 5031/04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual

4. Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat – Ordinul nr. 5068/31.08.2016

5. Ordinul nr. 5033/29.06.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat

  Învățământul dual

6. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2019-2020: metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/29.03.2017

7. Ordinul nr. 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

       Județul Suceava:

%d blogeri au apreciat: